KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE ARTUR OLEK

70-234 Szczecin, ul. Potulicka 33A/1U
tel. (91) 4340578
fax (91) 8522148
mail:
szczecin.olek@komornik.pl
www.szczecin.komornik.org
NR KONTA: 02 1240 3927 1111 0010 2442 9945

PeKaO SA Szczecin